ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ไม้ประดับ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

การจัดสวนภายในบ้านพักอาศัย

การจัดสวนประดับเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านภูมิทัศน์ ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยม และมีผู้ความสนใจกับงานด้านนี้กันมาก
เพราะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีกำลังถูกทำลายลง ดังนั้นมนุษย์จึงพยายามหาสิ่งทดแทน โดยการปลูกต้นไม้ หรือจัดสวน
ประดับตามบริเวณบ้านพักอาศัย การจัดถูมิทัศน์จึงเป็นการจัดสภาพแวดล้อม อันได้แก่ สิ่งก่อสร้าง ถนน ทางเท้า หินประดับ
หญ้า พรรณไม้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในจุดหรือตำแหน่งที่เหมาะสม มีความผสมกลมกลืนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้
เกิดทัศนียภาพที่สวยงามน่าดู
การจัดสวนภายในบ้านพักอาศัยจำเป็นต้องออกแบบให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด และให้สวยงามรับรูปทรงของบ้าน
โดยทั่วไปจะแบ่งพื้นที่บริเวณรอบบ้านเพื่อการจัดตกแต่งดังนี้
1. บริเวณหน้าบ้าน ควรจัดเป็นสวนประดับที่มีสนามหญ้า พรรณไม้ หรืออาจใช้หินประดับ น้ำพุ นำตก ไฟประดับ
ฯลฯ ประกอบอยู่ด้วย
2. บริเวณด้านข้างบ้านควรพิจารณาปลูกพรรณไม้ประดับที่ให้ร่มเงา เพื่อพรางแสงแดดหรือพรรณไม้ที่มีกลินหอม
3. บริเวณหลังบ้าน ถ้ามีบริเวณบ้านกว้างพอ อาจออกแบบทำบ่อลำธาร น้ำตก สระว่ายน้ำ สนามกีฬา กรงเลี้ยงสัตว์
หลุมขยะ ราวตากผ้า แปลงปลูกผักสวนครัวไม้ผลหรืไม้ประดับยืนต้น 
การตกแต่งบริเวณด้วยไม้ประดับ
การตกแต่งบริเวณด้วยไม้ประดับ เป็นการสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความงดงาม ดูร่มรื่น สดชื่นทั้งตาและใจ ทำให้มนุษย์ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย การตกแต่งบริเวณด้วยไม้ประดับ มีหลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ สวนประดิษฐ์ สวนธรรมชาติ สวนหิน สวนน้ำ สวนลอย สวนหย่อม เป็นต้น

สวนประดิษฐ์
เป็นการจัดสวนขนาดใหญ่ใช้รูปทรงทางเรขาคณิต เช่น ทรงกลม รูปเหลี่ยมต่างๆ ใช้เป็นแบบในการจัด บริเวณสวนจะประกอบด้วยแปลงไม้ดอก ซุ้มไม้ดอก น้ำพุ น้ำตก สนามหญ้า และทางเดิ
สวนธรรมชาติ
เป็นการจัดสวนโดยเลียนแบบธรรมชาติ ไม่มีรูปทรงแน่นอน อาศัยหลักการประสานกลมกลืน จัดให้มีความสมดุลในตัวเอง ไม้ประดับที่ใช้มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ จนถึงขนาดเล็ก มีทั้งไม้ประดับใบไม้ประดับดอก ไม้คลุมดิน ไม้กลางแจ้ง และไม้ร่มเงาวางตำแหน่งต่อเชื่อม ให้ได้บรรยากาศกลมกลืนเหมือนธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น